Mengenai Kami

Perundangan

Akta
 1. Perenggan 4, Senarai II – Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan meletakkan kuasa eksekutif mentadbir kerajaan tempatan pada kerajaan negeri.
 2. Namun begitu, menurut Fasal (4) Perkara 76 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Parlimen untuk membuat undang-undang bagi negeri-negeri dalam hal memastikan keseragaman undang-undang dan dasar bagi kerajaan tempatan.
 3. Justeru beberapa akta parlimen telah digubal bagi mengawalselia perjalanan kerajaan tempatan seperti berikut:-
  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171]
  • Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]
  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]
Undang-Undang Kecil
 1. Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (MDS) 1985- PK. PU 48.
 2. Undang-undang Kecil Penjaja (MDS) 1985-PK. PU 46
 3. Undang-undang Kecil Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDS) 1984-PK. PU 69
 4. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (MDS) 1984-PK. PU 3
 5. Undang-undang Kecil Pilihanraya (MDS) 1990-PK. PU 24
 6. Undang-undang Kecil Iklan (MDS) 1976-PK. PU 68
 7. Undang-undang Kecil Tandas Awam (MDS) 1991 PK. PU 2
 8. Undang-undang Kecil Taman (MDS) 1996-PK. PU 11
 9. Undang-undang Kecil Pasar (MDS) 1996-PK. PU 13
 10. Undang-undang Kecil Vandalism (MDS) 1996-PK. PU 10
 11. Undang-undang Kecil Kebersihan Awam (MDS) 1985-PK. PU 47
 12. Undang-undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau (MDS) 2011-PK PU 6
 13. Undang-undang Kecil Stor Kayu Dan Kerjakayu (MDS) 1984- PK. PU 65
 14. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS) 
 15. Undang-undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan kesihatan (MDS) 2013
Enakmen
 • Enakman Perladangan Unggas 2005
Perintah

Sedang Dikemaskini

Kaedah

Sedang Dikemaskini

Lembaga Rayuan

Sedang Dikemaskini


Hakcipta Terpelihara © 2023 Majlis Daerah Selama. Sesuai dipapar menggunakan IE versi 9 & ke atas, Mozilla Firefox versi 6.0 ke atas dan Google Chrome 13.0 ke atas dengan resolusi 1024 x 768 ke atas. Kemaskini : 03/07/2024 | Jumlah Pelawat : 4953582